มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนและสามเณร จำนวน 102 ทุน”

ส่วนเอกชนร่วมมอบทุนการศึกษากับเด็กและสามเณร102ทุน


10กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00น. ด้วยจิตใจเอื้ออารีแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์แต่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยะธรรมดี ทางผู้ใหญ่ใจดีในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีใจกรุณาชอบช่วยเหลือได้ร่วมใจกันมอบทุนให้นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดน3อำเภอ ไชยปราการ แม่อาย ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบทุนจำนวนทุนมากขึ้นทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่13 หรือปีที่13 โดยร่วมมอบทุนการเรียนจำนวน102 ทุนทุนละ2,000 บาท ทั้งนักเรียนพื้นราบ และภูเขา ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ โดยการริเริ่มของนายเสถียร. นางมาลี โตเขียว เจ้าของกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีจิตใจอยากสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองลูกๆและในวงค์ตระกูลพร้อมกับเพื่อนญาติมิตรให้ได้รับบุญกุศลร่วมกันและได้มอบทุนทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่13 และจะมอบต่อไปทุกปีจนเป็นประเพณีของชุมชนทำการเปิดโดยนายอุทัย. สอนจีน ปลัดอาวุโส ทำการแทนนายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ และผู้อำนวยการในโรงเรียนต่างๆใน3อำเภอที่มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับทุนการศึกษาในปี2563นี้ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจบุญส่วนราชการ ตำรวจภูธรไชยปราการ ทหารที่สนับสนุนร่วมบริจาคทุนการศึกษา บริษัท กัปตันโค๊ตติ้ง จำกัด หจก.เชียงใหม่วีระกิจ คุณ สุวัฒน์ ทัศนานุตริยกุลคุณ ยงยุทธ์ รุ่งเรืงฤทธิชัย คุณ วรรณา เลิศเกียรติดำรง คุณ วิไลลักษณ์ วิวัฒน์ดิเรกกุล อภิโชคโลหะกิจ คุณ สัคคยศ สิทธิกรกุล คุณ ชนาพร อุดมพันธ์ คุณสุทิน ชัยวงค์ คุณสร้อยลัดดา ตรียาธนาอนันต์ คุณ ปิตุพงษ์ เหลี่ยมศิริเจริญ คุณ ธนวน โตเขียว อู่พล ห้วยโจ้ คูณ ลำดวน โตเขียว คุณ ดารา อรุณทัย คุณ สมพงค์ ช่ำชอง คุณ สุภาวดี แจรสุรภาพ คุณ เกริกชัย อิทธิพิสิษฐ์ คุณ ภูบดี วุฒาอัคร์ คุณ พชร วุฒาอัคร์ คุณ ดุสิต เข็มหนู คุณ สุดา เข็มหนู คุณ รุ่งกานต์ สมบูรณ์ คุณ ปภาวดี ประวิติโยธิน คุณ ปณชัย ประวัติโยธิน คุณ ประวิทย์ ประวัติโยธิน คุณ ฤดี สรรค์เจริญวัชน์ คุณ ปวิชญา ประวัติโยธิน ว่าที่ ร้อยตรี วรวุฒิ ประวัติโยธิน คุณ จักรพงค์ ไชยทา คุณ อังวิภา หาญเพชร คุณ ธีรนันทน์ บำรุงพาณิชย์ คุณ ญานพร ธรรมปัญญา ได้ร่วมในการมามอบทุนที่สนามเอนกประสงค์ที่ตลาดมาลี บ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์/เชียงใหม่

Close