หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ออกโครงการครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ออกโครงการครอบครัวเดียวกันและการช่วยเหลือประชาชนห่วงใยทหารกองประจำการ


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดย พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ได้เข้าพบปะเยี่ยมครอบครัวเดียวกัน นายทองลา-นางสำลี กุลศิริ ซึ่งเป็นบิดา-มารดา ของ พลทหารพิเภก กุลศิริ ทหารกองประจำการ ผลัด 1/62 สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางหน่วยได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่มีบุตรหลานเข้ารับราชการทหาร พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ผลการปฏิบัติ ครอบครัวพลทหารพิเภก กุลศิริ ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย สอบถามความป็นอยู่ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ในครั้งนี้

ทั้งนี้โครงการครอบครัวเดียวกันและการช่วยเหลือประชาชน เป็นนโยบายของ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฏร ตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา ทั้งตอนในและตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา โดยมอบหมาย พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บงคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน และยังได้ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลาบปลื้มดีใจและอุ่นใจ ที่หน่วยทหาร จะไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง

ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ ร้อยโท วิชัย สุขวัฒนานุกูล ฉก.1 กองกำลังสุรนารี

Close