วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส”จัดอบรมการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า”

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดอบรมการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า


วันที่ 12 ก.พ.63 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดอบรมการทำเจลล้างมือจากน้ำไผ่ให้กับชมรมผู้อายุบ้านทุ่งเกร็งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมจัดจำหน่ายในชื่อแบรนด์ Numpai เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก

จากวิกฤติการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่าที่มีอัตราการแพร่ที่รวดเร็วและยังไม่สามารถหยุดยั้งได้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้เล็งเห็นในความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการทำเจลล้างมือจากน้ำไผ่ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based) การส่งเสริมศักยภาพการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สู่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรมทหานพรานที่ 49 ในการจัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องการเจาะน้ำไผ่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำไผ่ให้เป็นเจลล้างมือและน้ำยาล้างจาน องค์บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอที่ค่อยอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ฝึกอบรม โดยท่านใดที่สนใจสินค้าจากน้ำไผ่ไม่ว่าจะเป็น เจลล้างมือจากน้ำไผ่ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำไผ่ สามารถสั่งสินค้าได้ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็ง หมายเลขโทรศัพท์ 098 337 0570

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close