งาน SUTH Open House For Insuance 2020”เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ”

งาน SUTH Open House For Insurance 2020
เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดงาน “SUTH Open House For Insurance 2020” ที่ชั้น 1 บริเวณโถงทางเข้าประตูทางทิศเหนือ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 12 ชั้นที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานครั้งได้เชิญบริษัทประกัน และตัวแทนประกันกว่า 80 แห่ง เพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการและพร้อมรับฟังเพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีคุณแก่ผู้รับบริการผู้ถือสิทธิ์ประกัน ในการที่จะให้ผู้รับบริการในส่วนนี้ได้รับความสะดวก อุ่นใจ และคุ้มค่าจากสิทธิในกรมธรรม์ประกันที่ตนถืออยู่ สำหรับการรักษาเฉพาะทางที่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยผู้ถือสิทธิ์ประกันให้ได้รับความอุ่นใจ และคุ้มค่าในสิทธิจากกรรมธ์ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยี และเครื่องมือจากบริษัทที่เป็นพันธมิตร ปิดท้ายด้วยการนำแขกผู้ร่วมงานเยี่ยมชมส่วนที่ให้บริการต่างๆ และห้องพักผู้ป่วยพิเศษที่มีการขยายจำนวนการให้บริการเพิ่ม

อาจารย์นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์ในการจัดงานแก่แขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน กว่า 200 คน จากนั้นได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ และทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล เพื่อให้แขกผู้ร่วมงานเห็นถึงการลดข้อจำกัดของบริการแบบโรงพยาบาลรัฐกับผู้รับบริการผู้ถือสิทธิ์ประกัน และบริษัทประกันลง เช่น ห้องพักพิเศษที่เพิ่มจากเดิม 14 ห้อง เป็น 60 ห้อง ในปี 2563, การเพิ่มสาขาที่ห้าง เดอะ มอลล์ และระบบการเคลมค่าใช้จ่ายที่มีความสะดวกแบบโรงพยาบาลเอกชน รวมความพร้อมในการรักษาเฉพาะทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

Close