ศรีสะเกษ” Kick off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน

ศรีสะเกษKick off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพนธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ Kick off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน และเครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถต่อต้านวินาศกรรมและดับเพลิง หุ่นยนต์ LUF 60 รถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถดับไฟป่าลรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 30 คัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2563 การสาธิตเครื่องตรวจฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การตรวจควันดำรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวถนนและต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรีมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2563 และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความภัยประชาชนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close