มทร.ธัญบุรี”เดินการกุศล ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 20”

มทร.ธัญบุรี เดินการกุศล


นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2563) ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

Close