สมุทรสาคร”เตรียมจัดใหญ่งานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว”พร้อมงานปิดทองหลวงพ่อโต”วัดหลักสี่”

สมุทรสาคร เตรียมจัดใหญ่งานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมงานปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.ของวันที่ 18 ก.พ.63 ที่บริเวณลานริมคลองดำเนินสะดวก หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 โดยมี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตลาด 100 ปี ริมคลองดำเนินสะดวก โดยมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลไม้ และมีการแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์กลางแปลง และกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนในพื้นที่


นายประพันธ์ ถึกสกุล กล่าวว่าสภาพทั่วไปของอำเภอบ้านแพ้วมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยมีคลองดำเนินสะดวกเป็นสายน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกยตรกรรม สมกับคำที่ว่า ลานเกษตร เป็นอย่างยิ่ง และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีผลผลิตทางการเกษตร ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายชนิด อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม องุ่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว ลำไย กล้วยไม้ และการทำน้ำตาลจากมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิด ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ


ฉะนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพ้ว และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของอำเภอให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จึงได้พร้อมใจกันจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วขึ้นเป็นประจำทุกปี


งานแถลงข่าวครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านแพ้ว เป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององศ์ท่าน จนได้ชื่อว่า เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำดำเนิน โดยปีนี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และมีกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศาลาสบายใจ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นจากตำบลต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งมีการประกวดผลไม้ สินค้าโอทอป และประกวดหนูน้องธิดาเกษตร อีกด้วย

Close