พะเยา”ยิ่งใหญ่ตระการตา”ชาวพะเยากว่า 5,000 คนร่วมพิธีถวายทานเมรุประสาทนกหัสดีลิงค์

พะเยา – ยิ่งใหญ่ตระการตา ชาวพะเยากว่า 5000คน ร่วมพิธีถวายทานเมรุประสาทนกหัสดีลิงค์ และ พิธีอาราธนาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ขึ้นสู่เมรุประสาท


วันนี้ ( 19 ก.พ. 2563 ) ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา นำโดยพระเทพญาณเวที ( ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ ศิษยานุศิษย์และประชาชนคนพะเยา ได้รวมตัวกันเพื่อทำพิธีถวายทาน เมรุประสาทนกหัสดีลิงค์ อุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร ) พิธียอคุณและอารธนาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ขึ้นสู่ปราสาทเพื่อเคลื่อนขบวนไปยังเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ซึ่งอยู่ภายในวัดศรีโคมคำ
พิธีกรรมในภาคเช้า เริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรจากนั้นทำพิธีถวายทาน เมรุประสาทนกหัสดีลิงค์ อุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร ) พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสุกล ถวายไทยธรรม


ช่วงบ่ายทำพิธียอคุณและอารธนาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ขึ้นสู่ปราสาท จากพระวิหารหลวงและเคลื่อนขบวนไปยังเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ภายในวัดศรีโคมคำ และทำพิธีเวียนอุตราวรรต 3 รอบ ก่อนที่จะอัญเชิญหีบศพขึ้นตั้งบนปราสาทนกหัสดีลิงค์ แล้วทำพิธีขอขมาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
ส่วนภาคค่ำ จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระเดชพระคุณ เพทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร และสงฆ์ 10 รูปสวดพระอภิธรรม สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงจะทำตั้งแต่วันที่ 19 กพ.และไปสิ้นสุดในวันที่ 25 กพ. 2563 โดยวันที่ 24 กพ. จะเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close