มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU)กับสถานประกอบการ

นครปฐม  มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU) กับสถานประกอบ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมุลกับ 3 สถานประกอบการมืออาชีพ ยกระดับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพเชิงลึกมากขึ้น


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU) กับสถานประกอบการ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด บริษัท ไฮ – เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


สำหรับการลงนามดังกล่าวเป็นการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมนำเอาความรู้ทางด้านวิชาการและหลักการทำงานในการทำงานจริงมาประยุกต์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีการแข็งแกร่งและเข้มข้นมากขึ้น โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความต้องการจากองค์กรภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับภาคเอกชนเพื่อการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆมิติ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในการทำงานหลังจบและขณะกำลังศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โสฬส แสงเพ็ญ

Close