รอง ผบช.ภ.1 เป็นประธานประชุมอนุกรรมการเงินสินบน เงินรางวัล ภาค1

วันนี้ (24 ก.พ.60) ระหว่างเวลาประมาณ 13.30 – 15.00 น.

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.1 ได้เป็นประธานในการประชุม
“คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล ภาค1 ครั้งที่ 1/2560”

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.ภ.1 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนง.จว.นนทบุรี
นายชัชวาล บุญเก็บทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สง.ปปส.ภ.1  นายนพดล ศิริแก้ว
อัยการจังหวัดนนทบุรี ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาวเบญจมาศ แถวอยู่ คลังจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ประชุมเร่งรัดติดตามการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลฐานเสพและครอบครอง(รายย่อย) และการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลฐานจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่าย(รายใหญ่) ณ ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1Close