จังหวัดจันทบุรี”นำผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า”

จังหวัดจันทบุรีนำผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่ศูนย์การค้าเวียงจันท์เซ็นเตอร์ นครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำของดีเมืองจันท์โชว์นักท่องเที่ยว

ที่ศูนย์การค้าเวียงจันท์เซ็นเตอร์ นครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้ประกอบการ OTOP ที่อาสาไปร่วมงานและออกค่าใช้จ่ายเอง จำนวน 50 รายเดินทางไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระชับสัมพันธ์ไมตรี ขยายตลาด สร้างรายได้ ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ โอกาสนี้ จังหวัดจันทบุรีได้จัดชุดการแสดงกระชับสัมพันธไมตรี เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามด้วยการรำอวยพรแก่ผู้ร่วมงาน และ การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับของดีจังหวัดจันทบุรี สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ของจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร / ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย / ประเภทเครื่องดื่ม / ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าในลาว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกชมและซื้อสินค้าจำนวนมากตลอดระยะเวลา 3 วันที่จัดแสดงสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูป และประเภทสมุนไพร / สิ่งของแปลกใหม่ที่ได้รับความนิยม เช่น ต่างหูทุเรียน จากอำเภอเขาคิชกูฏ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมั่นคุณภาพและชอบสินค้าของไทย รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารไทย และการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยสมุนไพรไทย อย่างไรก็ตามนักธุรกิจอยากให้ผู้ประกอบการในจันทบุรีนำผลไม้สดคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีมาจัดจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคผลไม้กินสดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผลไม้กินสดเป็นของมงคลที่นิยมซื้อฝากบุคคลที่รักและนับถือ รายได้แก่จังหวัดจันทบุรีถือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close