พช.ประจวบคีรีขันธ์”จัดประชันเพลงมาร์ท พัฒนาชุมชนชิงเงินรางวัล

พช.ประจวบจัดประชันเพลงมาร์ทพัฒนาชุมชนชิงเงินรางวัล 6000 บาท


คืนวันที่ 23 ก.พ.63 ที่บริเวณเวทีกลางการจัดงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP เพลงมาร์ทพัฒนาชุมชน ภายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ มหรรศจรรย์เมือง 3 อ่าว และงานกาชาดจังหวัด ปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างองค์กรพัฒนาชุมชน จนท.พัฒนาชุม กับผู้นำเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และ ผปก. OTOP โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแทน ดร.พัลลภ สังหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ครั้งนี้


ซึ่งในการจัดประกวดแข่งขันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ทุกอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน อำเภอละ 1 ทีมๆละ 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน(ไม่รวมนักดนตรี) โดยในแต่ล่ะทีมต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็น ผปก.OTOP และ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน จากนั้นเพลงที่ใช้ในการประกวดจะต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง เพลงเดี่ยว 1 เพลง และเพลงหมู่บังคับร้องแบบประสานเสียง คือ เพลงมาร์ทพัฒนาชุมชนอีก 1 เพลง

โดยทีมที่ชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดแข่งขัน ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอทับสะแกได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อำเภอบางสะพานได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ อำเภอทับสะแก ได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 3,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 5 อำเภอจะได้รับรางวัลชมเชย อำเภอละ 1000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในปีถัดไป

นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม/ประจวบคีรีขันธ์

Close