มูลนิธิเสมอกัน กู้ภัยสุพรรณบุรี”แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องให้กับลูกเสือ-เนตรนารี

มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/คนเจ็บ อย่างถููกต้อง!! ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี

มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี จัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัยฯ เข้าให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 409 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสังกัดกลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
ทั้งหมด 9 โรงเรียนในเขตอำเภอศรีประจันต์ ที่ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายวิญญู สัตบุตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยฯ กล่าวว่า การแบ่งปันความรู้ครั้งนี้ ได้เตรียมความรู้มา 4 หัวข้อ ดังนี้
1.วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) เบื้องต้น
2.การใช้ผ้าสามเหลี่ยม
3.การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ
4.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/คนเจ็บ (แบบไม่ใช้อุปกรณ์เบสิค)
โดยจะมุ่งเน้นให้ลูกเสือ เนตรนารี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกวิธี ซึ่งในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยการทำ CPR.ทางเราจะเย้นสอนในเรื่องการ ปลุก ประกาศ ประเมิน และสามารถจดจำเบอร์โทรฉุกเฉิน สายด่วน 1669 เพื่อแจ้งเหตุได้ เพราะในฐานการเรียนรู้ฐานต่อไปจะเป็นการสอนทำCPR.โดย จนท.รพ.ศรีประจันต์ และในชั่วโมงสุดท้าย ทาง สนง.ปภ.เขต 2 ได้มาทำการสอน และสาธิต การดับไฟ กรณีพบไฟไหม้อีกด้วย

ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close