ครูพี่โอ๊ะ”ยกนิ้วให้ชาว กศน.ช่วยกันจัดกิจกรรมปีองกันการแพร่โรคระบาด Covid-19

“ครูพี่โอ๊ะยกนิ้วให้ชาว กศน.ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมป้องกันการแพร่โรคระบาด Covid-19 ในพื้นที่ จชต.

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ในประเทศไทย ว่า พยายามติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และได้ฝากความห่วงใยไปยังชาว กศน.ทั่วประเทศ ขอให้ดูแลและป้องกันตัวเอง พร้อมติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย แล้ว

“ที่ผ่านมาเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายไปยังหน่วยงานในกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมอบให้สำนักงาน กศน. ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร การดูแลตนเอง จัดหน่วยบริการ และนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อไปให้การช่วยเหลือ และจัดอบรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่

ขอแสดงความชื่นชมชาว กศน.ทั่วประเทศ ที่นำนโยบายของรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ อาทิ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ ผอ.กศน.กรุงเทพฯ ออกหน่วยบริการให้ความรู้ และจัดอบรมหลักสูตรเจลล้างมือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน, สำนักงาน กศน.ปัตตานี นำโดย นายอุดร สิทธิพาที ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี และวิทยากร กศน.อำเภอปัตตานี ให้ความรู้และสอนทำหน้ากากอนามัยแก่จิตอาสาและผู้สนใจ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี และในอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเต็มที่ เป็นต้น” รมช.ศึกษาธิการ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์, กศน.จังหวัดปัตตานี: ภาพถ่าย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/3/2563!!

Close