สุพรรณบุรี”ผนึกกำลังทุกภาคส่วนรวมใจประกวด TO BE NUMBER ONE“

สุพรรณฯผนึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมรวมใจกันร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 5 มี.ค.2563 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี , นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทั้งร่วมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเข้าประกวด ดังนี้
1. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า
2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า, ชุมชนบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์


3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า ,โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ และโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง
4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี (โรงงานน้ำตาลสามชุก)

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ / ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close