โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”รับมอบถุงผ้า 2,000 ใบและหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ท่านสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณศศิธีทัช ปิ่นนิกร หัวหน้างานศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เข้ารับมอบถุงผ้า จำนวน 2,000 ใบ และหน้ากากอนามัย (แมสผ้า) จำนวนหนึ่งจากนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคุณพรทิพย์ ตั้งกิรติ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา สร้างสรรค์พลังสตรีศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม พร้อมคณะสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน โครงการเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในการนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และท่านนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา พร้อมใจจัดกิจกรรมเย็บผ้าเพื่อทำหน้ากากอนามัยและสามารถใช้ป้องกันสิ่งคัดหลั่ง ฝุ่นละออง ได้อย่างปลอดภัย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา

หลังจากทำการรับมอบถุงผ้าและหน้ากากอนามัยแล้ว ผู้แทนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามอบหนังสือขอบคุณและเกียรติบัตรแด่สมาคมต่อไป
ณ ห้องประชุมอาคารอยุธยาพาวิเลี่ยน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close