นวัตกรรม”Slit lamp Shield“

นวัตกรรม Slit lamp Shield


เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 ทำให้โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจตุรทิศในโซนตะวันตกภายใต้การนำของ ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เตรียมพร้อมในมาตรการการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามคุณภาพการบริการในสภาวะฉุกเฉินควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ

พญ. กิตติยา มหามงคล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กล่าวว่า การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางตา ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจ ทำให้ระยะห่างจากใบหน้าของจักษุแพทย์กับคนไข้ ห่างกันเพียง 25 เซนติเมตร จึงมีบริษัทผลิตแผ่น Shield กั้นระหว่างแพทย์และคนไข้เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่ในยามวิกฤต อุปกรณ์ชนิดนี้ผลิตได้น้อย ราคาแพง หาซื้อยาก ทางกลุ่มงานจักษุวิทยาจึงเกิดความคิดที่จะทำขึ้นเองเพื่อใช้ในกลุ่มงาน จึงได้ติดต่อช่างและมีการประสานกับช่างทำกรอบพระ ซึ่งพอรู้ว่าทำมาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกัน Covid -19 ทางช่างจึงมีจิตศรัทธาขอมีส่วนช่วยเหลือโรงพยาบาลในสภาวะเช่นนี้ และทำให้ฟรีโดยไม่คิดเงิน
ดังนั้น แผ่น Shield เล็กๆอันนี้ไม่ใช่เป็นแผ่นแค่ Acrylic แผ่นเดียวเท่านั้น แต่มันเป็นกำลังใจ เป็นพลัง แห่งศรัทธาจากสาธารณะ ที่จะช่วยเป็นกำลังใจ ประคับประคองให้พวกเราชาวโรงพยาบาลปฏิบัติงานเพื่อผ่านสภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Close