สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม”ปั้นน้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อให้เป็น”SUPER WORKER ก่อนส่งเข้าตลาดแรงงาน”

ยครปฐม ปั้นน้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อให้เป็น SUPER WORKER ก่อนส่งเข้าตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดเผยว่า มีนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐม จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงานและสมัครเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยสนใจสมัครฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย

ช่างเชื่องอาร์กโลหะด้วยมือ 11 คน
(ชาย 7 คน หญิง 4 คน)
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 5 คน
(ชาย 2 คน หญิง 3 คน)
โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ยังเปิดโอกาสให้สมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนนักเรียนที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 คน เนื่องจาก ศึกษาต่อ 11 คน ทำงานกับครอบครัว 8 คน มีปัญหาสุขภาพ 2 คน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ซึ่งนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้กล่าวถึงโครงการว่าสามารถตอบโจทย์สังคมเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเรียนจบพร้อมตกงานในอนาคต โดยเฉพาะเด็กที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเรียนต่อได้ ไม่มีทักษะฝีมือในการทำงาน แต่ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่โดยฉับพลัน แบกภาระความรับผิดชอบต่อสู้ชีวิต หางานทำต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว จึงสร้างโอกาสให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพพัฒนาตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ SUPER WORKER เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย นำไปสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคต


ทีมข่าวนครปฐม

Close