ตลาดนัดคนเดินเมืองคาบอยมวกเหล็ก”ต้านโควิด-19”

สุดเจ๋ง ตลาดนัดคนเดินเมืองคาบอยมวกเหล็ก ร่วมต้านโควิด 19 หลังตื่นตัว โดยให้ประชาชนจับจ่ายและผู้ขายใช้เจลล้างมือและเดินผ่านสเปร์ที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความมั่นใจ


จากกรณีเกิดการแพร่ระบาดของเช้าไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายจากคนสุ่คนเริ่มมีการขายวงออกว้างขึ้นไปแทบจะทุกที่ของประเทศไทย จึงส่งผลให้ประชาชนคนไทยต่างหวาดกลัวจะรับการติดเชื้อไวรัส โดวิด 19 ขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ออกไปนั้น ทำให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมเอกชนคนไทยต่างพยามช่วยเหลือตัวเองและรับฝังข่าวสารจากภาครัฐเพื่อป้องกัน

ส่วนในขณะเดียวกัน ที่ จ. สระบุรี อ.มวกเหล็ก ด้านผุ้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตลาดนัดคนเดิน เมืองคาวบอย อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดนัดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยที่ตลาดนัดดังกล่าวมีการจำหน่ายขายของสดอาหารสำเร็จรูป ของขายเบ็ดเตล็ดพื้นบ้าน ซึ่งตลาดคนเดินเมืองคาวบอย เปิดบริการอยุ่ติดถนนมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจได้พบว่ามีประชาชนมาเดินจับจ่ายชื้อของที่มีแม่ค้ามาจำหน่ายขายของ เช่น อาหารสด กับข้าวสำเร้จรูปและสิ้นค้าอื่น ของพื้นบ้านโอท็อป ขณะที่ก่อนประชาชนจะเข้ามาจับจ่ายชื้อของภายใน และจะเดินออก พบว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมวกเหล็กร่วมกับผุ้ประกอบการตลาดคนเดินเมืองคาบอย ได้มีนำสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อพ้นฝอย ออกมาพ้นเพื่อที่ประชาชนที่จะเดิน เข้า-ออก ในตลาดเดินผ่านสเปรย์น้ำยาเพื่อเป็นการป้องกันป้องกันฆ่าเชื้อ และจะมีเจลที่เจ้าหน้าที่นำมาวางตั้งโต๊ะรอฉีดเจลล้างมือให้ประชาชนอีกครั้งหลังเข้ามา เพื่อเป็นการป้องกันฆ่าเชื้อ โควิด 19 ไปในตัว ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพบว่า แม่ค้าในตลาดบางร้านก็ จะมีเจล ล้างมือมาให้ไว้ใช้ฉีดล้างป้องกันเชื้อโควิด 19 อีกด้วย


ด้านผุ้สื่อข่าวยังได้พบอีกว่าประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายตลาดสดบางคนสวมแม็ดปิดปากเพื่อป้องกันโดย ก็ต่างเดินไม่พยามยามเข้ารวมกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อเป็นการป้องกัน ขณะที่ร้านค้าตลาด ก็มีการจัดตั้งแบ่งกันระยะห่างอีกด้วย ซึ่ง ถือว่า ตลาดนัดคนเดินเมืองคาวบอยมวกเหล็ก ดังกล่าวและประชาชนมวกเหล็ก มีการตื่นตัวและมีความร่วมมือในการป้องกันไวรัสโควิด19

จากการเปิดเผยประชาชนที่มาจับจ่ายชื้อของตลาดสด เผยว่า จากการที่ทางเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีการจัดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดนั้น ส่วนหนึ่งประชาชนเห็นด้วยในการร่วมช่วยกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ว่า ในครั้งนี้หารมีการเพิ่ม มาตรให้มีการนำตัววัดใข้มาดักรอวัดแก่ประชาชน ด้วยก็จะดี พร้อมใช้บังคับให้ทุกร้านมีขวดเจลทุกที่ร้านก็จะมีถือว่าป้องกันและให้มีความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการป้องกันแพร่เชื้อระบาด

สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน จ. สระบุรี

Close