เทศบาลนครกรุงเก่า”ร่วมใจฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19”เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เทศบาลนครกรุเก่าร่วมใจ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธย โควิด-19


เมื่อเวลา 10 .00 น.วันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมี นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่หน้าสำนัก งานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พันจ่าเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนากยกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตำบล หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำความเชื้อตาม และที่นอน ของผู้ต้องขัง ต่างๆ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19


พันจ่าเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล กล่าว ว่า การจัดกิจกรรม ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญ ตามนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายภานุ แย้มสี ซึ่งนอกจาก จะเป็นการทำความสะอาด ในเรือนจำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราศจากเชื้อโรคระบาด และความสกปรก ในห้องขัง หรือที่พักอาศัยนอน ยังเป็นการ สร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง และห้องรับรอง ห้องเยี่ยมญาติ เพื่อปราศจาก โลก ไวรัสโควิค 19 ดำเนินการพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณรอบรอบ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกอาคาร

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close