จิตอาสาพระราชทานอำเภอเสาไห้”ร่วมทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19”

จิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day 2 ตำบล เสาไห้ เดินหน้าร่วมต้านไวรัสโควิด 19


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเสาไห้ จ. สระ19บุรี นำโดย นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ จ. สระบุรี นาย สุรเดช สร้อยอุทา ปลัดอาวุโสอำเภอเสาไห้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำการปกครอง นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้ พร้อม ผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชนจิตอาสาตำบลเสาไห้ และตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดนัดและตลาดสดในพื้นที่ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีการร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงนี้ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี

Close