นายกเทศมนตรีมวกเหล็ก”สั่งปิดห้องฟิตเน็ส ป้องกันโควิด-19”

นายกเทศบาลมวกเหล็กสั่งปิดห้องฟิตเน็ส เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด 19


จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นั้น มีการแพร่กระจายออกไปทั่ว ส่งผลตามหน่วยงานต่างเริ่มมีการป้องกนระวังการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว จากคนสู่คน ดังนั้น จังหวัด สระบุรี ที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งภายในห้องฟิตเน็สของเทศบาล ซึ่ง ช่วงเย็นก็จะมีประชาชน ในพื้นที่และประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ก็จะออกมาเล่นออกกำลังกายเครื่องฟิตเน็ตของเทศบาลจำนวนมาก ดังนั้นด้าน นาย สิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ. สระบุรี เล้งเห็นความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้มีการประชุมพร้องลงมติที่ประชุมให้มีการสั่งปิดห้องฟิตเน็สชั่วคราวไปก่อน จนกว่าสภาวะเหตุการณ์จะกลับสุ่ปกติ จึงได้มีการปิดประกาศเริ่มดำเนินการวันนี้เป็นต้นไป


ส่วนในขณะเดียวกัน นาย สิทธิวัชร์ เผยว่าการออกกำลังกายถือเป็นสิ่งที่ดีและยังสามารถต้านไวรัสโควิดได้ด้วย หากประชาชนที่ชอบออกกำลังกาย ก็ขอแนะนำให้หาที่โล่งแจ้งและบรรยากาศที่ไม่มีคนแออัดออกไปวิ่งได้เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ส่วนในที่เทศบาลจะเปิดก็จะแจ้งผ่านตามสายวิทยุเทศบาลต่อไป

สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี

Close