ทต.สำโรงเหนือ”ทำความสะอาดฉีดพ่นปัองกันโควิด-19”

สมุทรปราการ – ทต.สำโรงเหนือ ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิด 19
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น


ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ร่วมทำความสะอาดกวาดล้างถนน และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณ ถนน และฟุตบาท รวมถึงศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ โดยจะดำเนินการ ในส่วนที่มีความหนาแน่นของประชากรก่อน เช่น ในซอยสุขุมวิท 113 หรือซอยวัดด่านสำโรง ที่จะมีทั้งตลาดสด วัด และสถานศึกษาหลายแห่ง


โดย ดร.ลือกฤต เพชรบดี ได้กล่าวว่า ทางเทศบาลจะมีการดำเนินการในเรื่องของการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรก่อน เพราะจะมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งในพื้นที่ก็มีตลาดสดอยู่หลายแห่ง ซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ทำตามที่ทางราชการได้ประกาศก่อนหน้านี้ และในส่วนของทางเทศบาลก็มีการเร่งผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 3 หมื่นชิ้น


สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close