แม่ัพภาคที่ 4 พบปะและประสานงานควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19”

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะและประสานงานควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส


ที่ ห้องประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมพบปะผู้นำศาสนา ชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้การหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และโต๊ะอีหม่ามในพื้นที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวว่า สร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 แก่ผู้นำศาสนา เกี่ยวกับมาตรการที่ควรใช้ในแต่ละระยะของโรคระบาด โดยระยะที่ 1 ให้ปิดกั้นการเดินทางของเชื้อ/ปิดด่านชายแดน, ระยะที่ 2 แยกผู้ติดเชื้อ/คัดกรอง,วัดไข้,กักกัน ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ปิดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด และระยะที่ 3 ปิดประเทศ/ปิดเมือง เก็บตัวระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งในวันนี้ที่มาพบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประจำอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สื่อสารต่อกับพี่น้องประชาชนถึงการเฝ้าระวัง และให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างเคร่งครัด ให้ไปแจ้งเตือนและกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนัก เพื่อผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้นำศาสนาสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชน 5 เรื่อง คือ 1.ไม่ใช้น้ำละหมาดร่วมกัน (กอเลาะห์) 2. ไม่ปูพรมในมัสยิด 3. ไม่ละหมาดติดกัน 4.ไม่ให้ผู้ที่มีอาการป่วย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 5. ไม่สัมผัส สวมกอด ให้ใช้การยกมือขวา และกล่าวให้ สลามแทน เท่านั้น


นอกจากนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โควิค-19 โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า ทำหน้าที่ในพื้นที่กับหน่วยเฉพาะกิจแต่ละพื้นที่ในการดูแลประชาชนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ ความเป็นมาของโรคโควิค -19 สร้างความเข้าใจพร้อมแนะนำวิธีป้องกันการล้างมือพร้อมขอความร่วมมือผู้นำศาสนาปฎิบัติให้ถูกต้อง

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close