บิ๊กเอ้”ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19”

บิ๊กเอ้ !!! ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19


วันนี้ 29 มี.ค.63 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาทได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่บริเวณจุดตรวที่ 3 ตู้ยามคลองใหญ่ถ.สายสะพานใหม่-วัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาทพร้อมมอบสิ่งของเช่นหน้ากากอนามัย เครื่องดื่มสมุนไพรชูกำลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยมีพ.ต.ท.มนต์ชัย ปุยฤทธิ์ สว.สส.สภ.วัดสิงห์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ


พล.ต.ต.ระพีพงษ์ กล่าวว่าจากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางสัญจรของประชาชนยังไม่พบบุคคลกลุ่มเสี่ยงโดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการป้องกันตนเองพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อมโดยเฉพาะเวชภัณฑ์ในป้องกันหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพร้อมให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาด โควิด-19 ให้เห็นชัดเจนในระยะไกลและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพียงพอและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยให้มีหน้าที่อำนวยการจราจร รักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เรียกรถเข้าจุดปลอดภัยพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาระดับสภ.หมุนเวียนกันออกตรวจให้สม่ำเสมอ ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆที่นายกรัฐมนตรี,ผู้ว่าราชการจังหวัด,และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้จัดทำสปอร์ตคลิปเสียงประชาสัมพันธ์นำไปเปิดกับเครื่องขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบและขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี อย่าได้ประมาทต่อสถานการณ์

Close