สงขลา”เริ่มปิดจังหวัดวันแรก”

จังหวัดสงขลาเริ่มมาตรการปิดจังหวัดเป็นวันแรกห้ามบุคคลเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลา ทางบกและทางน้ำ ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัดและตรวจเข้มรถทุกคัน


ที่ จ.สงขลา ทางจังหวัดสงขลาได้เริ่มใช้มาตรการปิดจังหวัด ห้ามบุคคลใดเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลาทางบกและทางน้ำเป็นวันแรกและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเช่นรถพยาบาลและรถขนส่งสินค้า

โดยมีการเพิ่มจุดตรวจทุกเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักเข้าออก จ.สงขลาทุกเส้นทางห้ามไม่รถที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด ทั้งถนนสายเอเชีย ที่เชื่อมต่อกับ จ.พัทลุง ถนนเพชรเกษมที่เชื่อมต่อกับ จ.สตูล ถนนสงขลา-ระโดนที่เชื่อมต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงถนนสายเอเชียที่เชื่อต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


โดยเฉพาะที่ด่านถาวรควนมีด อ.จะนะ ซึ่งเป็นด่านศูนย์กลางที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มการเข้าออกและตรวจวัดอุณภูมิร่างกายผู้ขับขี่อย่างเข้มข้น

สำหรับยอดผู้ป่วยโควิด19 ของ จ.สงขลาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 18 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 37 ราย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close