เดอะโอ๋”ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19”

เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19


ที่บริเวณ จุดตรวจจุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 บริเวณหน้า อบต.หางน้ำสาคร สภ.หางน้ำสาคร จว.ชัยนาท พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่จุด ว.43 บริเวณหน้า อบต.หางน้ำสาคร บนถนน 3212 กม8+900 สภ.หางน้ำสาคร จว.ชัยนาท และ ที่บริเวณหน้าตู้ยามคลองใหญ่ บนถนน 3183 กม.19+20 สภ.วัดสิงห์ ตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภ.1 (ศปม.ภ.1)ที่ 1/2563 เรื่อง การแบ่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี และ ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด,ข้าราชการฝ่ายปกครอง,สาธารณะสุข,อส.,อสม.,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อปพร.ให้การต้อนรับ


พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 คือ 1.จัดพื้นที่ และสถานที่ ณ จุดตรวจ ให้มีเต้นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด โควิด – 19 ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยาง ให้เพียงพอ ให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถสาธารณะที่ผู้โดยสารเข้ารับการคัดกรอง (พื้นที่แก้มลิง) กำหนดจุด (marker) เรียงลำดับของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดกรอง มีระยะห่าง social distancing 1.5 เมตร การนำแผ่น acrylic แผ่นใส หรือ โล่สำหรับ ร้อย คฝ. ดัดแปลงเป็นแนวกันการกระเซ็น splash ของสารคัดหลั่ง ที่โต๊ะซักถาม โต๊ะทำงาน เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermo GUN) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน้ากากอนามัย ผ้าปิดปากแบบผ้า แอลกอฮอล์เจล สบู่ล้างมือ ถุงมือ แผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับผู้ปฎิบัติ นำกล้อง CCTV ที่เคยออกแบบไว้ใช้สำหรับจุดตรวจ บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว เครื่องขยายเสียง เพื่อการประชาสัมพันธ์ สมุดตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชาสถานที่พักกำลังพล ณ จุดตรวจ จุดจอดยานพาหนะประจำจุดตรวจ ให้จอดเป็นระเบียบตามยุทธวิธี 2.กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ ชี้แจงให้ทราบและเข้าใจ

วัตถุประสงค์ในการตรวจ สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด การแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก แผ่นป้องกันหน้า face shield และถุงมือ แบ่งมอบหน้าที่ให้กับ ตร.ผู้ปฏิบัติ ณ จุดตรวจ เช่น ให้สัญญาณหยุดรถ ลดกระจก ตรวจจากภายในนอก ไม่เข้าไปในห้องโดยสาร การวัดอุณหภูมิร่างกายโดยฝ่ายสาธารณสุข การเชิญลงไปยังจุดตรวจ เพื่อคัดกรอง สำหรับ ตร.ผู้ปฏิบัติ ณ จุดตรวจ ที่จำเป็นต้องเข้าใกล้ประชาชน ให้สวมเสื้อกันฝนคลุมเครื่องแบบ มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ บันทึกภาพบุคคล ยานพาหนะ ทะเบียนรถ ที่ตรวจคัดกรอง

ระมัดระวังให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล 3.ข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจนับและรายงาน จำนวนรถ จำนวนคน จำนวนคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37 องศาเซนเซียส เพื่อวัดการแพร่กระจายของรถ สำหรับผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงฯ เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การตรวจทั่วไปเป็นการสอบถามชื่อ ที่อยู่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และที่หมาย บันทึกภาพ และผู้โดยสาร ขอความร่วมมือใน download application ที่ใช้ในการติดตามตัว และระวังป้องกันตนเอง กำลังพลตำรวจ,กำลังพลหน่วยร่วมปฏิบัติ ปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากตรวจเยี่ยมพบเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมกับสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยเรียบร้อย ตามนโยบาย ตร.

พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม,เครื่องดื่มชูกำลัง,หน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ,ถุงมือยาง,หน้ากากป้องกันการติดต่อโควิด,เสื้อกันฝน และสิ่งของอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Close