ผู้ว่าฯช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย”ลม-พายุ-ฝน พัดบ้านเรือนเสียหายกว่า 12 อำเภอ 20 ตำบล 60 หมู่บ้าน

ผู้ว่าฯซับน้ำตาชาวบ้านที่ประสบวาตภัยลมพายุฝนพัดบ้านพังเสียหาย 12 อำเภอ 20 ตำบล 60 หมู่บ้านรวม 279 ครัวเรือน


เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านแป๊ะ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และหน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขต ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

โดยได้เดินสำรวจให้กำลังใจแก่ชาวบ้านซึ่งถูกลมพายุฝนพัดบ้านเรือนพังเสียหาย เมื่อช่วงวันที่ 6 – 7 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายรวม 115 ครัวเรือน โดย ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน พร้อมทั้งได้สั่งการให้ อปท.และ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งให้ใช้งบประมาณของ อปท.และเงินทดรองราชการในการซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนต่อไป โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันที่หมู่ที่ 5 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นางปัตมาพร บุญมานัด ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีรัตนะ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 หลังคาเรือนและให้กำลังใจแก่ ผอ. ร.ร.บ้านตาแบน ที่ประสบวาตภัย โดยมี นายสุรเชษฐ วะภา นายก อบต.ศรีแก้ว ปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งนายอำเภอศรีรัตนะได้กำชับให้ อบต.ศรีแก้ว เร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้านและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้สรุปการเกิดเหตุวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 1-7 เม.ย.2563 ปรากฏว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 12 อำเภอ 20 ตำบล 60 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 279 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตเพราะถูกฟ้าผ่าจำนวน 1 ราย ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการปกครองอำเภอ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 68 ครอบครัว และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ 211 ครอบครัว และเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพแล้ว จำนวน 160 ถุง ให้กับ อ.ขุขันธ์ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ และ อ.พยุห์ และในวันนี้ได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อีกจำนวน 115 ชุด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.ขุขันธ์ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ และ อ.พยุห์ ตามระเบียบของทางราชการด้วย ซึ่ง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close