คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก”จัดตั้งโรงทานตามพระดำริ เจ้าพระคุณพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก

นครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดตั้งโรงทานตามพระดำริ เจ้าพระคุณพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดตั้งโรงทานตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก จัดทำโรงทานตามดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทำอาหารข้าวกล่องจำนวน 1000 กล่อง มอบให้
1/ โรงพยาบาลนครนายก จำนวน 200 กล่อง
2/ ชุมชนหมู่บ้านอุดมทรัพย์ จำนวน 300 กล่อง
3/ ชุมชนหมูาบ้านหนองปราจีน จำนวน 200 กล่อง
4/ ชุมชนเฉลิมพระเกีรยติ 80 พรรษา (ซอยลูกกรอก) จำนวน 300 กล่อง รวมทั้งหมด 1000 กล่อง และมอบสิ่งของเครื่องใช้อีกจำนวนหนึ่ง
ด้วยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ระบาดไปทั่ว เป็นภัยร้ายแรงที่มองไม่เห็น สามารถแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการ พร้อมทั่งรัฐบาลได้ประกาศเคอาฟิวทั่วประเทศ ตั้งแต่ 4 ทุ่ม- ตี 4 จึงได้ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายก ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครนายก แม่ครัววัดอุดมธานี จัดตั้งโรงทานทำข้าวกล่อง จำนวน 1000 กล่อง ส่งให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายก นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครนายก ต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก

Close