คณะสงฆ์”พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง”

ออกตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง เวลา 14.00 น วันที่ 9 เมษายน 2563 คณะสงฆ์ และส่วนข้าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบ ความยากลำบาก ในสถานการณ์ โรคไวรัส โควิค 19

โดยมี นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง และพระสงฆ์ ผู้ติดตาม กว่า 10 รูป ร่วมเป็น ประธานมอบของ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบ ความยากลำบาก ในเขต อำเภอนครหลวง ตำบลท่าช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังบ้านเลขที่ 30 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบของให้ นายทองเติม พฤกษาศิลป์ อายุ 71 ปี ซึ่งเป็นคนพิการ ขาเดินไม่ไหว ถึงประกอบอะไรไม่ได้ นอนพักอยู่กับบ้าน ส่วนอีกรายหนึ่ง นาง ฆัณณี สุวรรณภาพ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำอะไรไม่ได้ นอนรักษาตัวอยู่ในบ้าน ฉะนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ได้เสนอ ว่า ในเขตท้องที่ หมู่ 7 และหมู่ 6 ได้มีผู้ป่วย อยู่ในเขตท้องที่ จึงรายงาน ให้ นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง ทราบ ว่า ในเขตท้องที่ มีผู้ป่วยอยู่ ประมาณ 3-4 คน จึงรายงาน ไปยัง คณะสงฆ์ และส่วนราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มอบ เครื่อง อุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ ผู้ประสบความยากลำบาก ใน สถานการณ์ โรคไวรัส โควิค 19 ชวนทั้งคณะ ได้มอบ ข้าวสาร มาม่า พร้อมเงิน เพื่อช่วย ในสถานการณ์ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ชุด

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close