ผกก.สภ.มหาราช”นำตำรวจชุมชนสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19”

ผกก.สภ.มหาราช นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 19


วันที่ 8 เมษายน 2563 พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร มหาราช พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชลสัมพันธ์ ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน – อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ – ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ท่านจะได้รับเชื้อเมื่อออกจากบ้าน ตามมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วย เดินทางจากเขตติดต่อโรคอันตราย / พื้นที่แพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลเข้ามาในเขตพื้นที่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข


พ.ต.อ.สถิตย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทางสถานีตำรวจภูธร อำเภอมหาราช จว.พระนครศรีอยุธยาจึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกมาเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอมหาราช ออกมาร่วมกันรณรงค์ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 19 จากคนสู่คน โดยเฉพาะจาก การพูด ไอ จาม และ การใกล้ชิดคนสู่คน มักจะติดเชื้อง่ายดาย โดยเฉพาะถ้า คนที่เป็นอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยร่างการออ่อนแอเข้าใกล้ ก็จะรับเชื้อได้ไวที่สุด จึงน่าเป็นห่วง เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 จะติดสู่คน ในพื้นที่ตามถนนที่ผู้คนสัญจรไปมา ซึ่งล้วนแต่อาจเป็นจุดเสี่ยง จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการเข้มงวด ผู้ที่มาติดต่อโดยจัดให้มีคัดกรอง ประชาชนทุกคน ที่เข้ามาติดต่อราชการใน โรงพัก แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าออกทุกวันต้องมมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนที่มาติดต่อโรงพัก และยังสามารถทำความเชื่อมั่นให้กับพี่ น้อง ประชาชนทุกชีวิตอีกด้วย

Close