มุกดาหาร”ปิดทางเข้าออก”ระหว่างจังหวัดทุกช่องทาง”

มุกดาหาร ปิดเส้นทางเข้า ออกระหว่างจังหวัดทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2563 เว้นเหตุจำเป็น(ตามประกาศ) ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 63 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงความจำเป็น ที่จังหวัดมุกดาหาร ต้องดำเนินการปิดเส้นทางเข้า-ออกระหว่างจังหวัดทุกช่องทาง โดยห้ามคนและรถโดยสารที่ไม่จำเป็นเข้าจังหวัดโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงไม่ลดลง ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีผู้ติดเชื้อแล้วไวรัสโควิด-19 แล้ว จำนวน 4 ราย แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศมาตรการต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในพื้นที่อยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และคนไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิก การจัดงานวันสงกรานต์แล้วก็ตาม

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทุกฝ่ายยังเชื่อว่า ยังจะมีคนไทยบางส่วนที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเยี่ยมญาติตามประเพณี ในกรณีดังกล่าวบุคคลเหล่านั้น อาจจะเป็นผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 และนำมาแพร่เชื้อติดต่อประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัย เด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างยิ่ง
นอกจากนี้จังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางไปแล้ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงได้พิจารณาแล้วซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จังหวัดมุกดาหารประกาศปิดเส้นทางการเข้าออก เพื่อห้ามคนและรถโดยสาร และรถรับจ้างทุกประเภทที่ไม่จำเป็น เดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอเรียนให้ประชาชนได้ทราบ และงดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ สั่งให้ทุกหน่วยงาน ปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เราต้องอยู่บ้านเพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะทำให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จะได้หมดจากประเทศไทยโดยเร็วต่อไป..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close