นครปฐม”สิ้นแล้วพระเกจิเถราจารย์”(หลวงพ่อสุด)วัดลำเหย”

นครปฐม สิ้นแล้วพระเกจิเถราจารย์ (หลวงพ่อสุด))วัดลำเหย


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. ที่วัดลำเหย พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก) พระสังฆาธิการ พระเกจิเถราจารย์ เจ้าอาวาสวัดลำเหย ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ได้มีรณภาพอย่างสงบด้วยสิริอายุย่างเข้า 91 พรรษา ณ..กุฏิเจ้าอาวาสวัดลำเหย เป็นพระนักพัฒนา อันเป็นที่เครพรักของ ชาวบ้านในชุมชน และศิษยานุศิษย์ ทั่วสารทิศ พระผู้ที่มีแต่ความเมตตา พระนักพัฒนา สร้างความเจริญให้กับวัดเรื่อยมา


ที่วัดลำเหย 74 ม.4 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม มีประชาชน ผู้นำชุมชน สจ.บัญชา บุญวงษ์ สจ.เขต 2 อ.ดอนตูม นายจำปี เหล่าปาสี นายก อบต.ลำเหย เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว คณะพระสงฆ์ คณะครู อาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.อมรศักดิ์ สุริยาวงษ์ ศิษยานุศิษย์ นับร้อย ทราบว่าพระครูนันทสิริคุณ (สุด) เจ้าอาวาสวัดลำเหย สิริอายุย่างเข้า 91 พรรษา ได้มรณภาพอย่างสงบ ที่กุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งประชาชนที่มีความเครพ ต่างเดินทางมากราบไหว้ร่างพระครูนันทสิริคุณ (สุด)เจ้าอาวาสวัดลำเหย เป็นเจ้าอาวาสคนที่ 7 วัดลำเหยเป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดลำเหยเมื่อ พ.ศ.2516 และขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดลำเหยเมื่อ พ.ศ.2519 จนมาถึงปัจจุบัน เป็นพระมหานิกาย หลวงพ่อสุด ได้สร้างวัตถุมงคล ที่โด่งดัง แคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตา ก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณ หลังช้าง ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อสุด ส่วนด้านหลังจะเป็นช้างที่ตั้งอยู่หน้ามณฑบ ของอดีตบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดลำเหย หลวงพ่อจอน หลวงพ่อปาน หลวงพ่อเมฆ

ในวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13}00 น.บรรดาศิษยานุศิษย์ ทั่วสารทิศ ชาวบ้านที่จะมาร่วมรดนำศพ พระครูนันทศิริคุณ ได้ตลอดจนถึงเวลา 17.00 น.จะมีพิธีนำ้หลวงสรงศพ พระครูนันทสิริคุณ (สุด) และช่วงเวลา 18.00 น.จะทำพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็นเป็นเวลา 7 วัน และหลังจากนั้นก็จะทำการสวดเฉพาะวันพระ 8 คำ่และ 15 คำ่ สวดทุกวันพระ เป็นเวลา 50 วัน ทาง ด้าน ผอ.อุดม สุริยาวงษ์ ไวยาวัจกร วัดลำเหย จะได้ประชุมปรึกษากับทางคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์กันอีกครั้งจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

Close