นครปฐม”คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์ ร่วมอาลัยพระครูนันทสิริคุณ(หลวงพ่อสุด)วัดลำเหย”

นครปฐม คณะสงฆ์- ศิษยานุศิษย์ หลายร้อยพรึบ ร่วมอาลัย รดนำ้ศพ พระเกจิเถราจารย์ หลวงพ่อสุด วัดลำเหย


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่อำเภอดอนตูม วัดลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม มีคณะสงฆ์ กรรมการวัดลำเหย ประชาชนและศิษยานุศิษย์ จำนวนมากต่างมายืนรอเข้าแถวตรวจคัดกรอง พร้อมเจลล้างมือ เพื่อเข้าไปรดนำศพพระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก สระทองเอก น.ธ.โท อดีตเจ้าอาวาสวัดลำเหย. อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนตูม หรือที่ประชาชนชาวบ้านเรียกกัน อย่างติดหู พระอาจารย์ แอ แห่งวัดลำเหย ผู้ที่มีวิชาไล่ผีเปรต ได้ มรณภาพลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาปรมาณ 12.30 น.อย่างสงบที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดลำเหย สิริอายุ 91 พรรษา

ซึ่งในวันนี้ทางศิษยานุศิษย์พร้อมใจจัดให้มีการรดนำ้ศพ หลวงพ่อสุด ที่ศาลาการเปรียญ มีพระภิษุสงฆ์ นับร้อยรูป ต่างมาร่วม พร้อมทั้งมีประชาชนจำนวนมากร่วมรดนำ้ศพเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00น.จนถึงเวลา 17.00 น.จากนั้นจะได้ทำพิธี เชิญนำ้หลวงสรงนำ้ศพ พระครูนันทสิริคุณ โดยมี ผอ.อุดม สุริยาวงษ์ ไวยาวัจกร วัดลำเหย และคุณรัชนี สุริยาวงษ์ อดีต รอง นายก อบจ .นฐ. เมื่อนำนำ้หลวงสรงศพแล้ว ได้บรรจุร่างหลวงพ่อสุด ลงในโลงพร้อมทั้งเชิญศพขึ้นตั้ง และเวลา 18.00 น.ทำการสวด เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 หลังจากนั้นจะสวดพระอภิธรรม 8 คำ่ และ 15 คำ่ ทุกวันพระ ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

พระครูนันทสิริคุณ พระเกจิเถราจารย์ ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำเหยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2519 บวชมาแล้ว 20 พรรษา (หลวงพ่อสุด)ได้รับฉายา นนฺทโก จากนั้นหลวงพ่อสุด ได้ทนุบำรุง สร้าง พัฒนาวัดลำเหยเรื่อยมาจนวัดลำเหยมีความเจริญ ในด้านสิ่งปลูกสร้าง อุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ สร้างเมรุปลอดมลพิษ บูรณโบสหลังเก่าเอาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมอนุรักษ์เอาไว้ และสร้างมณฑบ เพื่อนำรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ วัดลำเหย พร้อมทั้งสร้างโรงครัวและสถานที่ ให้ประชาชน หน่วยงาน ใช่ประกอบพิธีต่างๆ หลวงพ่อสุด เป็นที่รักของชาวบ้าน และศิษยานุศิษย์ ทุกคน อีกทั้งพัฒนาวัดลำเหน เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

ภายในงานพิธีรดนำ้ศพพระครูนันทสิริคุณ (สุด) มีผู้นำชุมชน สจ.บัญชา บุญวงษ์ สจ.เขต 2 อ.ดอนตูม นายจำปี เหล่าปาสี นายก อบต.ลำเหย ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา ผอ.อุดม สุริยาวงษ์ ไวยาวัจกร ส.อบต.จรัญ คนไว ส.อบต.อมรศักดิ์ สุริยาวงษ์ ประธานสภา อบต.ลำเหย กำนัน ชัยรัตน์ เณรตาก้อง คณะกรรมการวัดลำเหย คณะสงฆ์ รวมทั้งข้าราชการ ครู ตร.ทหาร พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ต.ลำเหย

วัตถุมงคลของพระครูนันทสิริคุณ(หลวงพ่อสุด) ทางชาวบ้านและบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้ขอให้หลวงพ่อสุดสร้างวัตถุมงคล เพื่อจะได้นำติดตัวและบูชา เป็นเหรียญทรงรูปไข่ มีด้วยกัน 3 เนื้อ ทองแดง เนื้อนวะ เนื้อเงิน ด้านหน้านจะเป็นรูปพระครูนันทสิริคุณ (สุด))พ.ศ.2539 ด้านหลัง มีข้อความ ขอเดชะบารมีเป็นที่พึ่ง. วัดลำเหย น.ฐ.๑ ทางวัดสร้างมาแจกให้กับชาวบ้านในตำบลและศิษยานุศิษย์ เอาไว้ติดตัวแคล้วคลาดปลอดภัย เมตตา นึกสิ่งใดขอให้สมหวัง อีกด้วย

วัดลำเหย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
พระอาจารย์พุด ทาบ้านฆ้อง เจ้าอาวาสวัดลำเหย พระอาจารย์คุด เจ้าอาวาสวัดลำเหย พระอาจารย์อินทร์ นาคมี เจ้าอาวาสวัดลำเหย. เจ้าอธิการจอน นุ่มกัลยา เจ้าอาวาสวัดลำเหย เจ้าอธิการปาน เพชรรัตน์เจ้าอาวาสวัดลำเหย พระอธิการผิน สุคนฺโท- ๒๕๑๕ เจ้าอาวาสวัดลำเหยพระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก) ๒๕๑๖ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลำเหย
พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก) ๒๕๑๙ เจ้าอาวาสวัดลำเหย

 

Close