พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางนำ้”แม่นำ้เจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร”

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:00น. ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน และพื้นที่ดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร โดยมีพลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ร่วมตรวจติดตาม และมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปโครงการฯ

โดยโครงการนี้ดำเนินการตามแนวทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดทางไหลของน้ำ จากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถไหลเข้าคลองเปรมประชากรได้สะดวก โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอรับงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) งบประมาณ 6.39 ล้านบาท และมอบหมาย กองพลพัฒนาที่1 กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะขุดลอกตะกอนดินแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกระสั้นจำนวน 70,000 ลบ.ม. โดยจนถึงปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 98%

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close