นครปฐม”ส่งมอบหน้ากากผ้า”7,500 อัน เครื่องหมายกาชาด”

นครปฐม. ส่งมอบหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาด

 

เช้านี้ 30 เม.ย.63 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ผ.อ.สรรชัย ชอบพิมาย และภาคีเครือข่ายส่งมอบหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาด จำนวน 7,500 อัน ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม 3,000 อัน และสภากาชาดไทย 4,500 อัน โดยความอนุเคราะห์ช่วยเย็บหน้ากากจากภาคีเครือข่าย

 

เรือนจำกลางนครปฐม 2,000 อัน. บจก. จินตนาอินเตอร์เทรด 2,000 อัน. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 750 อัน. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 250 อัน สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 16 นครปฐมและคณะวิทยากรครู ก 2,500 อัน

 

ทั้งนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทยให้รับผิดชอบช่วยเย็บหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาด จำนวน 100,000 อัน จึงได้กระจายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทำการเย็บหน้ากากผ้า ซึ่งกำหนดจัดส่งหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาดทั้ง 100,000 อัน ให้สภากาชาดไทยพร้อมกันในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อนำแจกจ่ายพี่น้องประชาชนต่อไป

 

 

Close