ครู-โรงเรียนบ้านนำ้มิน”ลุยขึ้นดอยช่วยเหลือลูกศิษย์ชนเผ่าม้งกว่า 50 คนให้ได้เรียนหนังสือ

พะเยา – ไฟฟ้าไม่มีใช้ ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ต คณะครู ร.ร.บ้านน้ำมิน ลุยขึ้นดอยสูงหาทางช่วยเหลือลูกศิษย์ชนเผ่าม้งเกือบ 50 คน ให้ได้เรียนหนังสือ

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2563 ) นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยเดื่อดอยนาง ซึ่งเป็นบ้านของชนเผ่าม้งที่มีนักเรียนเรียนอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านน้ำมิน ตั้งแต่อนุบาล – ม.3 เกือบ 50 ราย เพื่อสำรวจ หาข้อมูลและประชุมกับแกนนำ ผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนในช่วงของการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากทางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต
นายณัฐฐศรัณฐ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนักเรียนชนเผ่าม้ง บ้านห้วยเดื่อดอยนางเกือบ 50 คน จึงจำเป็นต้องขึ้นพาคณะครู ไปพบปะกับนักเรียน ผู้ปกครองและแกนนำหมู่บ้าน เพื่อหาทางออกในเรื่องการการเรียน เนื่องจากที่บ้านห้วยเดื่อดอยนางขาดแคลนทุกอย่างทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงน่าจะเป็นปัญหาหากมีการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลแบบดิจิทัล หรือออนไลน์ด้วยข้อกำกัดดังกล่าว และจากการประชุมหาทางออกร่วมกัน ทางโรงเรียนจะสนับสนุนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณจำนวน 3 ชุด โดยใช้โซลาเซลล์ของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง “ บ้านห้วยเดื่อ โดยแยกออกเป็น 3 ระดับ คือ ประถม1-3, 4-6 และมัธยม 1-3 โดยอาศัยศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง และบ้านของผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละระดับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และทางโรงเรียนจะส่งครูขึ้นมาดูแลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากการการเรียนทางมายังบ้านห้วยเดื่อนั้นค่อนข้างลำบาก เพราะถนนสูงชันและไม่ดี ถ้าฝนตกหรือหมอกตกหนักๆต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของคณะครูที่จะต้องขึ้นไปดูแลเด็กๆ
ด้านนายทวีพงษ์ ยิ่งธนไพศาล ผู้ใหญ่บ้านฯ กล่าวว่า ทีแรกรับทราบว่าในช่วงโควิดระบาดเด็กๆจะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ก็รู้สึกวิตกเพราะที่หมู่บ้านมีนักเรียนเกือบ 50 คน และในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตก็มีเป็นช่วงๆต้องเดินหาและสัญญาณก็ไม่ดี เมื่อทราบว่าคณะครูจะมาสำรวจและช่วยเหลือให้ลูกๆได้เรียนหนังสือก็ดีใจมาก หลังจากที่การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและระดมความคิดหาทางแก้ไข ก็สามารถหาทางหาออกได้เด็กๆก็ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กหมู่บ้านอื่นๆหรือในเมือง รู้สึกขอบคุณคณะครูที่เข้ามารับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขเพื่อเด็กๆในหมู่บ้านห่างไกลและขาดแคลนแบบนี้

หลังจากที่มีการประชุมเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ได้ ทางคณะครู ได้มอบเข็มขัดนักเรียนทั้งชาย หญิง ให้กับนักเรียน และมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นไก่ไข่ที่ทางโรงเรียนเลี้ยงเองครอบครัวละ 10 ฟอง มาม่า 3 ซอง และขนมสำหรับเด็กๆอีกจำนวนหนึ่งแก่ผู้ปกครองทุกคน

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close