สงขลา”วันแรกคึกคัก”ตู้ปันธรรม โรงทานวัดไทรงาม

เปิดตัววันแรกตู้ปันธรรม โรงทานวัดไทรงาม จัดตั้งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ท้องอิ่ม ธรรมอุ่น ตั้งตู้ปันธรรม ปันรักษ์ เสริมทัพตู้ปันสุขให้อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งปัญญา” ของท่านว.วชิรเมธี (ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม) ผู้ริเริ่มโครงการฯ เพื่อพัฒนาทั้งผู้รับและผู้ให้ ยกระดับสังคมไทยพ้นความเห็นแก่ตัวสู่สังคมแห่งการให้”

 

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2563 ที่โรงทานวัดไทรงามสงขลา เปิดตัวตู้ปันธรรม วันแรกและเป็นแห่งแรกของภาคใต้ ของพระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นผู้แทนโครงการ “ท้องอิ่ม ธรรมอุ่น ตั้งตู้ปันธรรม ปันรักษ์ เสริมทัพตู้ปันสุขให้อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งปัญญา” ของท่านว.วชิรเมธี (ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม) ผู้ริเริ่มโครงการฯ เพื่อพัฒนาทั้งผู้รับและผู้ให้ ยกระดับสังคมไทยพ้นความเห็นแก่ตัวสู่สังคมแห่งการให้”
ตู้ปันธรรม “ทุกข์มา…ใช้ปัญญาดับ” ใช้ตู้พระไตรปิฎก ใส่หนังสือธรรมะ เพื่อให้ดูมีสีสันสวยงาม วางติดกับตู้ปันสุข สำหรับตู้ปันธรรมวันนี้ ในตู้ก็มีหนังสือ หนังสือคู่มือดับทุกข์พร้อมคติธรรม หนังสือความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย ของท่านว.วชิรเมธี หนังสือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รวมทั้งหนังสือธรรมะที่เลือกสรรมา เป็นหนังสือธรรมะที่ทำให้ชีวิตผ่อนคลาย และก็เป็นคู่มือดับทุกข์ที่ พระเถระ พระมหาเถระได้เขียน เอาไว้ มีป้ายติดกำกับไว้“หนังสือธรรมะ แจกฟรี”

ส่วนตู้ปันสุข ของวัดไทรงามตั้งเรียงชิดติดกันกับตู้ปันธรรม ตู้ปันสุข 2 ตู้ ที่มีสิ่งของเต็มตู้และเต็มชั้น และมีข้อความที่ตู้ปันสุขเขียนเตือนใจสำหรับผู้ที่มาหยิบได้อ่านว่า “หยิบไป..แค่พอดี” “พอมีเอามา…แบ่งปัน” “เอาไว้..ให้คนอื่นบ้าง”
ตู้ปันสุข ทุกวันจะมีประชาชนเดินทางมาหยิบของในตู้เป็นจำนวนมาก พระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งจิตอาสาก็ต้องออกมาช่วยกันนำของมาเติมเต็มในตู้ เพื่อไม่ให้ตู้ว่างเนื่องจากมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ในขณะเดียวกันเจ้าอาวาสวัดไทรงามก็มีการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนทุกวัน วันนี้ประชาชนมาเป็นจำนวนมากเข้ากล่องไม่พอแจกท่านจึงให้คูปองกับประชาชนที่มารอรับอาหารอีกกว่า 50 คนไปรับข้าวมันไก่ใกล้วัด ที่ทางวัดได้สั่งเอาไว้แทนการรับข้าวกล่องซึ่งวันนี้ไม่เพียงพอ

 

พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นผู้แทนโครงการฯ จัดตั้งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้วัดไทรงามตั้งตู้ปันธรรม ซึ่งเป็นโครงการของหลวงพี่ ว.วชิรเมธี (ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม) ท่านมีความตั้งใจ ตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนได้มีธรรมะเข้าไปดับทุกข์ในชีวิต เพราะว่าในปัจจุบันนี้นอกจากจะไม่มีกินแล้ว ทุกข์กายแล้ว คนก็ยังทุกข์ใจด้วย โรงทานวัดไทรงามจึงเป็นโรงทานที่ ทำอาหารให้คนกินอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงสนองโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการดีๆของท่าน ว.วชิรเมธี คือเป็นโครงการปันสุขปันธรรมเพื่อให้ทุกคนใช้ธรรมะ ใช้หนังสือธรรมะ ซึ่งทางวัดมีอยู่ หรือผู้ที่มีจิตศรัทธามีอยู่ ได้นำกลับบ้าน และได้นำไปอ่าน เพื่อดับทุกข์ทางใจด้วย ทางวัดจะตั้งตู้ปันธรรมทุกวัน ตั้งไปจนกว่าโรงทานของวัดไทรงามของเราจะปิด พร้อมๆกับตู้ปันสุข ที่ทางวัดมีอยู่

ซึ่งวันนี้ได้ตั้งตู้ปันธรรมเป็นวันแรกเมื่อเช้าก็มีผู้มาหยิบไปหลายเล่มแล้ว เพราะว่าหนังสือธรรมะที่เราเลือกสรรมา เป็นหนังสือธรรมะที่ทำให้ชีวิตผ่อนคลาย และก็เป็นคู่มือดับทุกข์ที่ พระเถระ พระมหาเถระได้เขียน เอาไว้ เจริญพร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close