พะเยา”นักเรียนชาวเขาสุดปลื้ม”

พะเยา –นักเรียนชาวเขาสุดปลื้ม ครูบ้านน้ำมิน ทุ่มเท ขนอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาDLTV. ขึ้นเขา หวังให้ลูกศิษย์ได้เรียนเสริมเหมือนเด็กพื้นราบ

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563 ) หลังจากที่มีการเรียนการสอนเสริมในรายวิชาต่างๆของนร.ชั้นประถม จน ถึงมัธยมปลาย ผ่านระบบดิจิตัล จนเกิดกระแสเห็นด้วยและเห็นต่างอย่างกว้างขวาง หลายคนเป็นห่วงเด็กยากจน หรืออยู่พื้นที่ห่างไกลจะไม่ได้เรียนแบบ นร.ที่อยู่ในเขตเมือง ที่มีไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV. ขึ้นไปติดตั้งหมู่บ้านห้วยเดื่อดอยนาง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชนเผ่าม้ง ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำมินเกือบ 50คน มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำคัญคือเป็นหมู่บ้านที่มีมีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต การทำของคณะครูสร้างความยินดีให้กับเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากติดตั้ง ทดสอบสัญญาณ วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ร่วมกัน จนสามารถออกอากาศให้เด็กรับชมได้ เด็กๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียนตามกลุ่มระดับชั้นอย่างมีความสุข

นายพรขัย ศิริสาร ครูชำนาญการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่ใยวิชาการ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางต้นสังกัดให้มีการเรียนการสอนเสริมให้กับเด็กผ่านโทรน์เพื่อการศึกษา DLTV. กรณีที่เป็น นร.พื้นราบไม่มีปัญหาอะไร แต่ยังมีนร.ชนเผ่าเกือบ 50ชีวิตบนดอยบ้านห้วยเดื่อดอยนาง ซึ่งเป็นชนเผ่าม้ง ที่คณะครูไปสำรวจแล้วพบว่าไม่มีไฟฟ่า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงได้ประชุมทั้งเด็กนีกเรียน ผู้ปกครองและผู้นำในพื้นที่ เพื่อหาทางออกร่วมกัน และโดยความอนุเคราะห์ไฟฟ้าจากศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวงของ กศน.อ.เชียงคำ จึงมีไฟฟ้าจากระบบโซลาเซลล์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กๆได้เรียนหนังเหมือนเด็กคนอื่นๆที่อยู่บนพื้นราบ ต้องขอบคุณในความเมตตาของผู้บริหาร กศน.อ.เชียงคำ เป็นอย่างมาก
นางนิชนันท์ ล้านแปง หนึ่งในผู้ปกครองของเด็กๆ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณในความเสียสละของคณะครูที่ไม่ทิ้งเด็กๆ อยากให้มีโครงการแบบนี้มาตั้งนานแล้ว เพราะถ้าเด็กอยู่ว่างเกินไปก็จะซนไม่ทบทวนตำรา แต่พอมีการเรียนการสอน เด็กกลับมานั่งเรียนกันพร้อมหน้า ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและบรรดาผู้ปกครองยินสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ด้าน ดช.วัชรพงศ์ นิทะโน และ ดญ.นิรัชพร ล้านแปง นร.โรงเรียนบ้านน้ำมิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่คุณครูไม่ได้ทิ้งพวกเขา ได้มาติดตั้งกล่องรับสัญญาณให้จนสามารถดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ จะพยายามตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เพื่อให้เรียนทันคนอื่นๆที่เขามีความพร้อมทุกอย่าง

(ภาพพข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close