วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”นำสิ่งของบริโภค”เติมเต็มตู้ปันสุข”ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่นำสิ่งของบริโภค ที่จำเป็นมอบให้กับชุมชนคุณธรรมต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม อาทิ ตู้หน้าหมู่บ้านเกษมเพชร ตู้ตำบลสนามจันทร์ ตู้บ้านนกเอี้ยงฯ ตู้ตำบลยายชา ตู้ตำบลไทยาวาส ตู้แยกหนองขาหยั่ง ตู้ตำบลห้วยจรเข้ เป็นต้น โดยนำสิ่งของ ใส่ในตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนได้นำไปบริโภคฟรี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนตกงาน การทำมาหากินลำบากมากขึ้น เป็นผลที่เกิดจากโรคระบาดโควิด – 19 ด้วยเหตุนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม มีความตระหนักและห่วงใยประชาชน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเป็นการช่วยลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเหตุการณ์วิกฤตนี้ ตู้ปันสุขจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้มีทุนทรัพย์ได้มีโอกาสบริจาคให้แก่ประชาชน “ผู้ให้สุขใจ ผู้รับใจเป็นสุข” และทำให้สังคมมีความสงบร่มเย็นต่อไปอีกด้วย
​“ตู้ปันสุข ไม่ใช่การแจกมหาทาน ซื้อมามากมายเพื่อนำมาแจก แต่เป็นการแบ่งปันสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีในบ้านพอที่จะให้คนอื่น ๆ ได้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 อย่างเร่งด่วน”

​​​​​​​​​นางสาวชนิดา พรหมผลิน
​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์
​​​​​​​​​รายงาน
​​​​​​

Close