ขนส่งสมุทรปราการ”เดินหน้าเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สมุทรปราการ – ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าทำงานเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมอบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตามจุดจอดรถภายในจังหวัดสมุทรปราการ นำไปเช็ดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย นางสุนิสา อนันตกูล เปิดเผยว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถสองแถว รถตู้ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ณ บริเวณจุดจอดรถภายในจังหวัดสมุทรปราการ และกำชับพนักงานขับรถให้เว้นระยะห่างของเบาะนั่ง โดยทำเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ให้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถหมั่นทำความสะอาดภายในรถ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถโดยสารให้ปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close