ศูนย์การค้าซิตี้พาร์ค”รวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19″ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

โดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนคนไทยสุขภาพแข็งแรง หรือผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 3 เดือน ร่วมกันบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หน่วยงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง

 

 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close