เดอะโอ๋”ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน

เดอะโอ๋ !!! ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน บริษัท พรชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

วันนี้ 22 พ.ค.63 ที่บริษัท พรชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 3 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ณ บริษัท พรชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด อ.บ้านหมอ จว.สระบุรีตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภ.1 (ศปม.ภ.1)ที่ 1/2563 เรื่อง การแบ่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติของจุด ตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี และ ภ.จว.ชัยนาท โดยมี พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หน้าพระลาน นายวิชัย โลหะตระกูล ผู้จัดการ บริษัท พรชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมตรวจ ผลการตรวจร้านดำเนินตามมาตรการ Social Distancing โดยคณะผู้ตรวจได้แนะนำและตักเตือน ได้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลดังนี้

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวแนะนำถึงเรื่องการเตรียมสถานที่และอุปการณ์ป้องกันโรค ให้จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่,แอลกอฮอล์เจล ,น้ำยาฆ่าเชื้อ โดยให้จัดเตรียมให้สามารถให้บริการได้ทุกวัน จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดพื้นที่รอคิว จุดจ่ายเงิน จุดให้บริการ โดยให้ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ อย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยไม่ยื่นออกมานอกร้าน หรือทางเดิน จนเป็นอุปสรรคในการสัญจร และเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่จะใช้บริการ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ,เฟสชีล ให้แก่พนักงานทุกคน จัดให้มีฉากกั้นแผนกที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ เช่น จุดบริการชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์
สำหรับ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานทุกคน กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกต อาการตนเองที่บ้าน ,กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าย่อย และผู้ใช้บริการทราบ จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพื่อลดความแออัด รวมทั้งลด เวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หากชำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้บริการ ตลอดจน รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การจัด โปรโมชั่น นาทีทอง เพื่อลดการแออัดของผู้ใช้บริการ พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านค้า ให้พิจารณาวัน หรือช่วงเวลาเป็นการเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น กำหนดให้เฉพาะผู้สูงอายุเข้าใช้บริการได้ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวแนะนำถึงเรื่องการทำความสะอาด พื้น จุดสัมผัสร่วม เช่น รถเข็นสินค้า ตะกร้าสินค้า โต๊ะ เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ประตู ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ไมโครโฟน ภาชนะบรรจุอาหารและสินค้า ห้องน้ำ อยู่เสมอ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ มัดปากถุงให้แน่น และกำจัดขยะ มูลฝอยทุกวัน หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทำความ สะอาดสถานที่ และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค ณ บริษัท พรชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

Close