วัฒนธรรมนครปฐม”เติมเต็ม”ตู้ปันสุข วัดวังตะกู

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม ในการร่วมนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นร่วมใส่ในตู้ปันสุขวัดวังตะกู

 

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ในการเปิดพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขเพื่อให้นำสิ่งของใส่ไว้ในตู้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะกู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19 นี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชน ในชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม ในยามวิกฤตนี้ด้วย โดยได้นำสิ่งของที่จำเป็นร่วมใส่ในตู้ปันสุขในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน ที่เดือดร้อนสามารถยืนหยัดในสังคมต่อไปได้

 

​​โครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีโดยนำแนวความคิดมาจาก โครงการ Free Pantry เป็นน้ำใจที่คนไทยมีให้กันในยามเดือดร้อน และทุกข์ยาก ซึ่งโครงการตู้ปันสุขเป็นการเปิดพื้นที่ในตู้ คล้ายกับตู้กับข้าวในครัวเรือนของคนไทย ซึ่งตู้นี้จะอยู่ในที่สาธารณะให้ผู้ที่ต้องการ นำสิ่งของมาบริจาควางไว้ในตู้ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยสิ่งของที่นำมาแบ่งปันมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์กันตัวในช่วงโควิด – 19 โดยทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันแบ่งปันตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ในทุกพื้นที่แล้ว

​​​​​​​​นางสาวชนิดา พรหมผลิน. /ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต/จ.นครปฐม
​​​​​​​​

Close