เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูดมอบสิ่งของให้กับประชาชน”ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม  2563   พระครูปฐมศุภกิตติ์  เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด และผู้นำชุมชนในตำบลห้วยด้วน     อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ณ วัดทุ่งผักกูด  เพื่อมอบให้กับประชาชนในชุมชนตำบลห้วยด้วน ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย การดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความยากลำบากแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย  ทำให้ต้องปรับตัวต่อการดำรงชีวิตอย่างกระทันหัน  และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถประคองความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้           พระครูปฐมศุภกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด จึงบริจาคทุนทรัพย์และระดมสิ่งของ จากผู้นำชุมชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค   เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้  

 

วัดทุ่งผักกูด  นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ แล้ว พื้นที่ของวัดยังจัดทำเป็น      แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม รวบรวมสิ่งของโบราณในพิพิธภัณฑ์ลาวครั่ง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจได้         มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 100 ปี อีกทั้งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่    ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยโดยฝีมือชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนำกลับไปเป็นของ       ที่ระลึก วัดทุ่งผักกูดจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ของวัดทุ่งผักกูดแห่งนี้ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมมากมาย  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบันนี้             วัดไม่เป็นเพียงแต่เป็นที่พำนักของภิกษุ สามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนแห่งนี้อีกด้วย

 

​​​​​​​​​​นางสาวชนิดา   พรหมผลิน

​​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์

​​​​​​​​​​รายงาน

​​​​​​​​​​  

 

Close