จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมโรงถ่ายกันตนา”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563   ที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมออกตรวจเยี่ยมโรงถ่ายกันตนา  นำโดยร้อยตรีพงศธร  ศิริสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  นางนภาพรรณ  จิตต์กระจ่าง  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงถ่ายกันตนา  

 

เพื่อติดตาม          การดำเนินการของโรงถ่ายฯ  ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 34/2563  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563     เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ  ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีบริษัท   ที่ดำเนินการในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ คือ บริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ อยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  ซึ่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ทางกองถ่ายจะมีการถ่ายทำละคร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 20.00 น. จังหวัดนครปฐม       จึงลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงถ่ายละคร เพื่อให้มาตรการดังกล่าวข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 

สำหรับกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกแนวทางการปฏิบัติของกองถ่าย โดยให้งดเว้นถ่ายฉากต่อสู้          ฉากเลิฟซีน หลังคลายล็อกระยะที่ 2 ให้กลับมาถ่ายทำได้  โดยมีการเน้นย้ำ ให้ทุกกองถ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้าง และผู้ที่อยู่ในกองถ่าย ซึ่งมาตรการผ่อนปรนกิจการ            ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ละคร และภาพยนตร์โดยให้กองถ่ายมีทีมงาน ออกกองครั้งละไม่เกิน 50 คน  ทุกคนในกองถ่ายต้องลงทะเบียนเช็คอิน และเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”      เพื่อระบุตัวตนของทีมงานให้ชัดเจน และมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้า         กองถ่ายด้วย  สำหรับห้องแต่งตัวให้มีช่างแต่หน้าทำผม 1 คนต่อนักแสดง 2-3 คน  ภาชนะเครื่องดื่ม และอาหารต้องแยกรายบุคคล  สำหรับอุปกรณ์ถ่ายทำต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  ส่วนฉากต้องห้ามเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดโควิด 19  คือ ฉากต่อสู้ และฉากเลิฟซีน  

 

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์

​​​​​​​​รายงาน

 

Close