สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติมเต็ม ตู้ปันสุข วัดไร่ขิง”

วันที่  27 พฤษภาคม 2563  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  โดยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   นายศรัญ  ลิ้มสกุล  หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ  นางนุจรินทร์  พระภูมี  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  นางสาวชนิดา  พรหมผลิน  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ   นางสาวพินทุอร  จำเล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวอัคริมา  ภูถุ   พนักงานสภาวัฒนธรรม  ลงพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค

 

ร่วมใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  แต่ยังได้มีปรากฏการณ์ดี ๆ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ จากความทุกยาก หิวโหย           กลับกลายเป็นการแบ่งปันในรูปแบบใหม่  “ตู้ปันสุข” มีการตั้งตู้กระจายทั่วจังหวัดนครปฐม สร้างรอยยิ้มในหลายพื้นที่          และวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในยามวิกฤตนี้   และในวันนี้ได้มีประชาชนมารอรับสิ่งของเป็นจำนวนมาก  ซึ่งได้มีการ      คัดกรองและนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของเพื่อป้องกันเชื้อด้วย สำนักงานวัฒนธรรม           จังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนคุณธรรม  ในยามวิกฤตนี้ด้วย  โดยได้นำสิ่งของที่จำเป็นร่วมใส่ในตู้ปันสุขในหลายพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต่าง ๆ  ของจังหวัดนครปฐม  ส่งผลให้ประชาชน           ที่เดือดร้อนสามารถยืนหยัดในสังคมต่อไปได้

 

​​โครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข  เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีโดยนำแนวความคิดมาจาก โครงการ Free Pantry  เป็นน้ำใจที่คนไทยมีให้กันในยามเดือดร้อน และทุกข์ยาก  ซึ่งโครงการตู้ปันสุขเป็นการเปิดพื้นที่ในตู้ คล้ายกับตู้กับข้าวในครัวเรือนของคนไทย ซึ่งตู้นี้จะอยู่ในที่สาธารณะให้ผู้ที่ต้องการ  นำสิ่งของมาบริจาควางไว้ในตู้  เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  โดยสิ่งของที่นำมาแบ่งปันมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์กันตัวในช่วงโควิด – 19   โดยทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันแบ่งปันตั้ง “ตู้ปันสุข”           เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนคุณธรรมทุกพื้นที่แล้ว

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา   พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  นครปฐมอินไซด์

​​​​​​​​รายงาน

 

Close