ส.ส.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่แจกของชาวบ้านจากเหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด – 19 (COVID-19)

นครปฐม จากเหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด – 19 (COVID-19)ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย คนไทยจึงรวมพลังความห่วงใย ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว

 

ดร.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา และคณะลงพื้นที่ดูแลและนำสิ่งของมอบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งประชาชนในสถานการณ์วิกฤตนี้
​เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร. พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครปฐม

 

ดร.ชุตินันศ์ สะสมทรัพย์ ประธาน Nakhonpathom United นายธเนศ โชครัศมีศิริ ว่าที่ผู้สมัคร สจ. เขต 7 ได้นำข้าวและอาหารปรุงสุก พร้อมหน้ากากอนามัย ขนม ไข่ไก่ น้ำส้มสายชู และน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

โดยมีนายมานพ เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู นายจรูญ ดาราสม กำนันตำบลวังตะกู ฝ่ายบริหารท้องถิ่นกลุ่ม อสม. คณะผู้นำชุมชนตำบลวังตะกู รพสต.วังตะกู มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่และร่วมแจกสิ่งของอุปโภค บริโภคในครั้งนี้ด้วย

 

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์
​​​​​​​​รายงาน

Close