บิ๊กหิน”เดอะโอ๋”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี”

บิ๊กหิน ! เดอะโอ๋ !!!ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ”สภ.เมืองลพบุรี

วันนี้ 1 มิ.ย. 63 ที่สภ.เมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ”สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี”ขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน และติดตามขับเคลื่อนคดีสำคัญในพื้นที่ ภ.จว.ลพบุรี โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.กก.สส.ภ.1พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร ผบก. ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.เลิศชาย จำปาทอง รอง ผบก.กก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำ รอง ผบก.กก.สส.ภ.1พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.กาจภณ ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก,.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.คงชาติ ทรงสุภาพ ผกก.สภ.เมืองลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวในที่ประชุม โดยได้กำชับให้ ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. ในเรื่องยกระดับสถานีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำ โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม กำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ ตร.ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า สำหรับ ด้านการสืบสวน ให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ,ให้ฝ่ายสืบสวนทุกนาย เร่งรัดติดตามจับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้จงได้ทุกคดี โดยให้ยึดหลัก “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก” และในส่วน ด้านความมั่นคง ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสม อำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด ให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ ด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง(ปอร.)ของ รัฐบาล,ตร.อย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด ให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและเมตตาธรรม กำชับเรื่องการรายงานรายงานเหตุฯ

 

ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง ให้ทำงานโดยยึดหลักการ 4 เกาะ คือ 1.เกาะติดพื้นที่ 2.เกาะติดประชาชน 3.เกาะติดคนร้าย 4.เกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีคุณลักษณะ 3S คือ Smart, Smile และ Strong กำชับให้ทำการถอดบทเรียน คดีคนร้ายปล้นร้านทองออโรร่า จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลพบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63(คดี ผอ.กอล์ฟ) โดยให้วิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของคดี และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในทุกมิติ และเขียนถอดบทเรียนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของตำรวจรุ่นหลังโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ” ทั้งนี้หลังจากประชุมเสร็จสิ้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว ในพื้นที่ สภ.เมืองลพบุรี พร้อมได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจำพวก ข้าวสาร อาหารแห้ง ,น้ำดื่ม และสิ่งของอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พี่ น้อง ประชาชน และ ครอบครัว

Close