จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี”ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง

 

วันนี้ ( 2 มิ.ย.63 ) ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองกลาง หลังวัดเกาะโตนด อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำจิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความชุ่มชื่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนแยกย้ายกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบซึ่งครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ พื้นที่โดยรอบและกำจัดผักตบชวาในลำคลอง

 

โอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจิตอาสาร่วมให้กำลังใจแจกลูกอม และ น้ำดื่มสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คลองภักดีรำไพเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดจันทบุรีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองจันทบุรี โดยมีพระราชดำริตั้งแต่ปี 2546 และกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแล้วเสร็จเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2560 สามารถแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรี และพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองจันทบุรี รวมทั้งบรรเทายับยั้งปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งหลังจากโครงการคลองภักดีรำไพแล้วเสร็จปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีก็คลี่คลายและไม่เคยเกิดขึ้น อีกทั้งในช่วงวิกฤติภัยแล้งที่ผ่านมาน้ำที่กักเก็บไว้ในคลองภักดีรำไพได้นำไปบรรเทายับยั้งปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤติด้วยดี

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close